Przydatne informacje

Ostatnia aktualizacja:  05.04.2024

Polityka prywatności

Administrator strony: PORTALL MF

WEB Design: PORTALL MF

Spółdzielnia Mieszkaniowa
„OSIEDLE” w Świdwinie
ul. Słowiańska 5/1
78-300 Świdwin
NIP: 672-000-57-96
Tel. 94 365 27 35
biuro@sm-osiedle.pl

O stronie

Media Społecznościowe

Organy Spółdzielni

Zarząd

Rada Nadzorcza

Walne Zgromadzenie

Składa się z dwóch osób, w tym Prezesa i jego zastępcy wybranego przez Radę Nadzorczą. Zarząd kieruje działalnością Spółdzielni oraz reprezentuje ją na zewnątrz w następującym składzie:

- Kowalik Agata - Prezes Zarządu

- Chmielewska Anna - Członek Zarządu

Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni. Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym spośród członków Spółdzielni. Szczegółowy zakres Działania Rady Nadzorczej określony został w punkcie IVB Statutu Spółdzielni.

Członkowie Rady Nadzorczej wybrani przez Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni (kadencja 2022-2025) oraz ich przynależność do poszczególnych Komisji:

 

Prezydium Rady Nadzorczej:

Orliński Krzysztof - Przewodniczący Rady

Głowacki Piotr - Zastępca Przewodniczącego

Kowalski Roman - Sekretarz Rady

 

Komisja ds gospodarki zasobami mieszkaniowymi:

Szyposzyński Piotr - Przewodniczący Komisji

Miodowska Krystyna - Członek Komisji

Ejankowska Janina - Członek Komisji

 

Komisja Rewizyjna:

Bobko Anna - Przewodnicząca Komisji

Ociepa Beata - Członek Komisji

Korzeniowski Jan - Członek Komisji

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni i podejmuje uchwały, które obowiązują wszystkich członków Spółdzielni oraz wszystkie jej organy. Szczegółowo zakres działania Walnego Zgromadzenia został określony w punkcie IVA Statutu Spółdzielni.