Przydatne informacje

Ostatnia aktualizacja:  05.04.2024

Polityka prywatności

Administrator strony: PORTALL MF

WEB Design: PORTALL MF

Spółdzielnia Mieszkaniowa
„OSIEDLE” w Świdwinie
ul. Słowiańska 5/1
78-300 Świdwin
NIP: 672-000-57-96
Tel. 94 365 27 35
biuro@sm-osiedle.pl

O stronie

Media Społecznościowe

Spółdzielnia Mieszkaniowa "OSIEDLE" zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Aktualna Polityka Prywatności obowiązuje każdego użytkownika tego serwisu oraz związanych z nim podserwisów. Spółdzielnia Mieszkaniowa zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych wraz z późniejszymi zmianami, nie sprzedaje ani nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych oraz teleadresowych swoich klientów bądź użytkowników tego serwisu. Jeżeli nie zgadzasz się z Polityką prywatności, proszę nie odwiedzać serwisów należących do Spółdzielni Mieszkaniowej.

Dane osobowe
W czasie korzystania z tego serwisu możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych (np. w celu wysłania wiadomości email). W przypadku formularzy kontaktowych będziesz proszony o podanie pełnych danych osobowych. Niepodanie wymaganych danych lub błędne ich wprowadzenie uniemożliwi wykonanie operacji, której dotyczą.

Polityka cookies
Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookies wykorzystywane są w celu: - dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, - tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, - utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

Prawa autorskie Polityki cookies przysługują IAB Polska i zostały w części skopiowane z serwisu http://wszystkoociasteczkach.pl/

RODO

Od 25 maja 2018 r. wszystkie kraje Unii Europejskiej mają obowiązek stosowania przepisów Rozporządzenia Ogólnego o Danych Osobowych (RODO), czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Zmiany wprowadzone w ramach RODO nie wymagają żadnego kontaktu z Spółdzielnią Mieszkaniową. Prosimy o  zapoznanie się z poniższą informacją.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa "OSIEDLE" z siedzibą przy ul. Słowiańskiej 5/1 w Świdwinie.

Po co zbieramy Twoje dane osobowe?

Celem przetwarzania Twoich danych osobowych jest wywiązywanie się z zawartej pomiędzy nami Umowy (dotyczy to również serwisowania sieci). Celem tym jest również możliwość przesyłania Ci informacji technicznych bądź o nowych usługach lub promocjach oraz pozostanie z Tobą w kontakcie. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zapisanie się do bazy osób zainteresowanych usługami Administratora.

Czy będziemy przekazywać Twoje dane osobowe podmiotom trzecim oraz firmom z poza UE?

Obecnie nie planujemy przekazywania Twoich danych ani podmiotom trzecim ani firmom z poza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Ile czasu będziemy przechowywać Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia działalności przez Administratora, nie krócej jednak niż okres, na jaki jesteśmy zobligowani zachowywać te dane przez urzędy państwowe (ZUS i US).

Jakie prawa przysługują Ci w zakresie ochrony danych osobowych?

Masz prawo dostępu do danych, jak również prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także masz prawo do przenoszenia danych i prawo do zapomnienia. Masz również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Administrator informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest niezbędne do realizacji zawartych Umów z Administratorem, do otrzymywania informacji z nowymi usługami i promocjami. Administrator informuje również, że nie są stosowane automatyczne metody podejmowania decyzji w tym oparte na profilowaniu.


mentu oraz wszelkie parametry wliczając w to tło, obramowanie i wiele innych. Elementom tekstowych możesz też ustawić animację, dzięki czemu, gdy użytkownik strony wyświetli je na ekranie, pokażą się one z wybranym efektem.

Polityka prywatności